Profil

Spoločnosť Phoenix Communication je na slovenskom PR trhu novou agentúrou. Našim cieľom je vytvoriť každému klientovi individuálnu stratégiu pre internú a externú komunikáciu, ktorá bude podporovať jeho dobré meno a obchodné aktivity.

Každý klient má k dispozícii tím skúsených konzultantov, ktorý zahŕňa aj špecialistu v danom odvetví. Sme presvedčení, že znalosť problematiky v odbore klienta je dôležitým predpokladom dobrej komunikácie.

Starostlivosť o klienta
individuálna
ústretová
vnímavá
Komunikácia (klient a médiá)
osobná
aktívna
zrozumiteľná
Servis pre médiá
rýchly
efektívny
kvalitný